Lisbeth, mobil

4056 7166

Til forsideForside.html

Travlheden på Aa Mølle standsede brat i 2009. En tiltagende sclerose gjorde Lisbeth uarbejdsdygtig, og ejendommen måttte afhændes. Lisbeth og Leif flyttede til Djursland. I 2010 fik Lisbeth foretaget et såkaldt CCSVI indgreb i Tyskland  –  som første dansker - og hun fik sit “gamle” liv tilbage! Sclerosen er borte.

Med baggrund i sine tidligere aktiviteter med turistbeskrivelser, årsberetninger, reklametekster etc. etc. omsætter Lisbeth nu sine færdigheder i opgaver fra ægteparrets kommunikationsvirksomhed fra hjemmet i Pindstrup. Hun er medredaktør af Farmerjournalen. 

Lisbeth Andersen-Farmer