Til forside af Farmerjournalen

Storytelling for all its worth

 

Lisbeth, mobil

4056 7166

Til forside

Travlheden på Aa Mølle standsede brat i 2009. En tiltagende sclerose gjorde Lisbeth uarbejdsdygtig, og ejendommen måtte afhændes. Lisbeth og Leif flyttede til Djursland. I 2010 fik Lisbeth foretaget et såkaldt CCSVI indgreb i Tyskland  –  som første dansker - og hun fik sit “gamle” liv tilbage! Sclerosen er borte.

Du får ikke svar fra neurologer om denne behandling. Den er ”ikke tilstrækkelig dokumenteret” og passer derfor ikke. at Lisbeth er kureret for denne alvorlige sygdom skyldes ifølge neurologerne ”placeboeffekten” altså helbredelse med uvirksom fupmedicin, der lader patienten tro. at dette virker – og som dermed iværksætter et selvbedrag om helbredelse. Pudsigt nok har Lisbeth slet ikke taget medicin efter professor Vogls CCSVI operation på Universitätklinik i Frankfurt 2010. For egen regning og uden mulighed for forsikring. Hun gik selv ud af hospitalet efter den ambulante operation. Som den første dansker, der fik den.

Hun har ikke hørt fra nogen dansk neurolog siden. Dog er diagnosen ”multipel sclerose” stadig anført i hendes patientjournal, hvilket hun har forsøgt at få slettet. Uden resultat. Men hun er rask. Processen er beskrevet i bogen ”Multipel sclerose, helvede/retur”. Til salg hos Saxo.dk


Med baggrund i sine tidligere aktiviteter med turistbeskrivelser, årsberetninger, reklametekster etc. etc. omsætter Lisbeth nu sine færdigheder i opgaver fra ægteparrets kommunikationsvirksomhed fra hjemmet i Pindstrup. Hun er medredaktør af Farmerjournalen.


Se mere om Andersen-Farmer Publishing på

www.andersen-farmer.dk 

Lisbeth Andersen-Farmer